"Mou snahou je odhalit, kolik pozoruhodných věcí uvidí i docela obyčejný lenoch, pokud se donutí jen k jedné činnosti - dívat se."


Chesterton "Ohromné maličkosti"